Corona update

29-09-2020

Door de gevolgen van het Coronavirus worden er constant aanpassingen gedaan en zullen wij te allen tijde in spelen op de huidige omstandigheden. Helaas zijn de omstandigheden rondom COVID-19 verslechterd en loopt het aantal besmettingen op. De maatregelen worden op dit moment niet alleen voor enkele regio’s genomen, tevens gelden er nu aangescherpte landelijke maatregelen.

De Geboortezorg Academie (Ga) heeft een aantal besluiten genomen aangaande het vervolg van de lessen, in dit bericht informeren wij u over de genomen maatregelen die op dit moment voor de leerlingen van de Ga van toepassing zijn.

Digitaal les met ingang van 1 oktober 2020

Alle ingeplande fysieke lessen worden met ingang van 1 oktober 2020 omgezet naar digitale lessen. Dit besluit geldt tot en met 31 augustus 2021.

Webinars klassen C-0920 en AB-0920

Er zijn geen gevolgen voor de Webinars. Deze blijven ingepland zoals eerder gecommuniceerd. De leerlingen ontvangen enkele dagen voorafgaand aan de Webinars een mail met de links voor de twee eerstvolgende Webinars.

KOP gesprekken

De KOP gesprekken zullen tevens plaatsvinden via Teams. Hierover zijn of worden de leerlingen geïnformeerd per e-mail. Leerlingen en praktijkopleider ontvangen een uitnodiging van Microsoft Teams om deel te nemen aan de KOP gesprekken.

Examens

Wij zijn voornemens de examens doorgang te laten bieden op locatie. Om de afstand van 1,5 meter te garanderen zal de klas opgesplitst worden en zal het examen in kleinere groepjes op verschillende momenten afgenomen worden. De leerlingen ontvangen van de Ga een uitnodiging voor examens.

EHBO

Het fysieke deel van EHBO kan tot nader order geen doorgang krijgen. Mocht de praktijkles voor het afstuderen nog niet ingepland kunnen worden dan is het voldoende om de e-learning EHBO te hebben behaald met een voldoende. De leerling dient hiervoor het certificaat van de e-learning aan te leveren door deze per e-mail te versturen naar info@geboortezorgacademie.nl. Wij zullen het praktijkgedeelte inplannen wanneer dit weer mogelijk is.

Beroepspraktijkvorming (BPV)
Wat betreft BPV is het van belang dat de leerling het beleid volgt van de werkgever. Informatie over het Coronavirus binnen het leerbedrijf ontvangt de leerling van de werkgever. Als de leerling daar vragen over heeft, neemt zij contact op met het leerbedrijf.  Daarnaast heeft Bo Geboortezorg een richtlijn opgesteld voor het zelfstandig inzetten van leerlingen en de reguliere inzet van leerlingen.

Januari 2021

Wij houden in de gaten wat de ontwikkelingen rondom COVID-19 gaan doen en zullen hier op dat moment op inspelen. Informatie over de lessen vanaf januari 2021 zal een paar weken voorafgaand volgen.

 

06-05-2020
In verband met de huidige COVID-19 pandemie evalueert de Ga continu de genomen maatregelen en houdt de huidige maatregelen die de overheid neemt in de gaten. Wat de Ga belangrijk vindt is duidelijkheid creëren voor de leerling, de leerbedrijven en de medewerkers van de Ga. Onderstaand de nieuwste update.

Besluit verlenging digitaal lesgeven tot 1 september
Er is een besluit genomen om het digitaal lesgeven tot 1 september te verlengen. Dit besluit is genomen om verschillende redenen. Allereerst is er nog onvoldoende duidelijk wanneer er versoepeling van de maatregelen zal komen, welke gesteld zijn door de overheid. Daarnaast zijn de leerlingen van de Ga werkzaam in de kraamzorg en vormen om deze reden een verhoogd risico op besmetting. Bovendien worden de lessen door het hele land gegeven en zijn ook de leerlingen woonachtig in het gehele land wat een verhoogd risico op besmetting geeft. Door digitaal les te geven kan de Ga de veiligheid van leerlingen en docenten waarborgen.

Start opleiding mei 2020
Er zijn drie klassen gestart in mei 2020 met een totaal van 56 leerlingen! Variant A telt 13 leerlingen, variant B 10 leerlingen en variant C 33 leerlingen. De klassen zijn digitaal begonnen en hebben de eerste lessen achter de rug. Het is een gemotiveerde groep kraamverzorgenden in opleiding.

Start gesimuleerde baringen
Eind april is de Ga gestart met gesimuleerde baringen. Op deze manier creëert de Ga de mogelijkheid voor leerlingen om te assisteren bij een partus en deze mee te laten tellen als verrichting. De Ga probeert op deze manier de studievertraging, die mogelijk kan optreden door de COVID-19 pandemie, te voorkomen. De eerste reacties zijn zeer positief!

Start opleiding september 2020
Het streven is om de opleiding in september weer fysiek te laten starten, mits dit met de genomen maatregelen rondom COVID-19 mogelijk is. De startdatum zal 7 september zijn voor alle varianten.

20-04-2020
In de week van 4 mei zal de Ga met drie nieuwe klassen starten, hier zijn wij erg blij mee! Zeker tijdens de Corona crisis is er vraag naar goed opgeleide zorgverleners. Uiteraard houdt de Ga de richtlijnen die gegeven worden vanuit het kabinet in acht. Alle nieuwe leerlingen zijn gemaild over de start van de opleiding. De Ga wenst jullie veel plezier en succes!

02-04-2020
Door de gevolgen van het Coronavirus staat de zorg en het onderwijs op dit moment onder grote druk. Wij zijn ons ervan bewust dat dit impact heeft op de leerbedrijven en de ontwikkeling binnen de opleiding tot kraamverzorgende. Op dit moment ontvangen wij veel vragen vanuit het werkveld. De Ga heeft een aantal besluiten genomen over de gemelde knelpunten.

Digitaal onderwijs tot 1 juni
Op dit moment hebben wij de geplande fysieke lessen digitaal aan kunnen bieden. Deze methode werkt zeer goed. Op deze manier zullen de leerlingen geen studievertraging oplopen in de theorie. Op dit moment is er nog onvoldoende duidelijkheid vanuit de overheid wanneer er weer fysiek les gegeven mag worden. De Ga heeft daarom besloten om de geplande lessen tot 1 juni digitaal aan te bieden. De leerlingen van de Ga werken in de kraamzorg, om deze reden hebben ze een verhoogd risico op besmetting. Daarnaast worden de lessen door het hele land gegeven en zijn ook de leerlingen woonachtig in het gehele land wat een verhoogd risico op besmetting geeft. Door digitaal les te geven kan de Ga de veiligheid van medeleerlingen en docenten waarborgen.

Theorie-examens
Een aantal theorie-examens zijn vanwege de COVID-19 pandemie afgelast. Er wordt op dit moment een duidelijke richtlijn opgesteld hoe wij op een veilige manier de examens kunnen afnemen. Hierover worden de desbetreffende klassen per mail geïnformeerd.

Beroepspraktijkvorming (BPV)
De kraamverzorgende in opleiding zal het beleid volgen die vanuit de werkgever / het leerbedrijf wordt voorgeschreven. Als daar onduidelijkheid over is willen wij vragen om contact op te nemen met het desbetreffende leerbedrijf.

Bo geboortezorg heeft een richtlijn opgesteld voor het zelfstandig inzetten van leerlingen en de reguliere inzet van leerlingen. Alle leerlingen van de Ga hebben dit beleid per mail ontvangen.

Partussen
Vanuit het werkveld komen er veel vragen over de gestelde norm aantal partussen voor het afstuderen. Het behalen van het aantal partussen gedurende de opleiding blijkt in deze COVID-19 pandemie lastig te zijn. De Ga heeft gezocht naar oplossingen en gaat vanaf 15 april gesimuleerde baringen aanbieden op locatie Utrecht.

BPV-uren
Een knelpunt kan zijn dat er onvoldoende BPV-uren behaalt kunnen worden door de COVID-19 pandemie. Mocht dit het geval zijn willen wij de leerlingen vragen dit tijdig te melden bij ons.  De Ga zal dan een gesprek samen met de praktijkopleider inplannen om een plan te maken over de nog te behalen BPV-uren. Er zal naar de persoonlijke situatie van de leerling gekeken worden en een maatwerk-plan opgesteld worden.

Mogelijke studievertraging
Het is in deze tijd van de COVID-19 pandemie van belang dat er zoveel mogelijk zorg wordt gedragen voor de continuïteit van de opleiding en daarmee de continuïteit in de zorg. Toch kan het gebeuren dat bepaalde onderdelen misschien niet op tijd worden behaald en er daarmee mogelijk studievertraging ontstaat. De Ga heeft hier een beleid voor geschreven welke per e-mail is gecommuniceerd naar de leerlingen en leerbedrijven.

Afstuderen
Voor de klassen die de komende twee maanden afstuderen zullen er een aantal zaken anders verlopen om de veiligheid te kunnen waarborgen. Hierover zullen desbetreffende klassen apart bericht krijgen.

25-03-2020
Wij zijn digitaal van start gegaan!

Op maandag 23 maart zijn de lessen in verband met het Coronavirus, digitaal voortgezet. De eerste digitale lessen zijn een succes geweest, hier zijn wij uiteraard erg blij mee. Met dank aan de docenten en leerlingen daar deze manier van lesgeven een aanpassing vergt.

We zijn druk bezig om de digitale lessen voor de toekomstige desbetreffende klassen voor te bereiden. De leerlingen worden geïnformeerd op het moment dat dit voor hen van toepassing is.

Met vriendelijke groet,

Het Ga-team

19-03-2020
Het Coronavirus houdt de hele wereld al weken bezig. Op alle continenten zijn ondertussen besmettingen vastgesteld. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Het is bewonderenswaardig om te zien en te horen hoe sterk onze zorgsector is. Bijna iedereen met een zorgachtergrond voelt zich geroepen te helpen waar nodig. Ook oud zorgmedewerkers bieden zich spontaan aan om in te springen. Nederland zet zich samen in, de solidariteit in de Nederlandse samenleving groeit.

De Geboortezorg Academie leidt mensen op tot kraamverzorgende. Vooral nu in deze crisistijd is het van groot belang dat er ook in de geboortezorg voldoende zorg geleverd kan worden. Zoals in eerdere berichtgeving werd vermeld, is de Ga opzoek naar mogelijkheden om de lessen aangepast voort te zetten. Vanaf 23 maart zullen wij dan ook starten met digitaal lesgeven. De Ga probeert zoveel mogelijk mee te denken en te zoeken naar creatieve oplossingen. De desbetreffende klas zal worden gemaild over de aanpak van het digitale lesgeven. Houd je mail en de website daarom goed in de gaten.

Het team van de Ga wenst iedereen een goede gezondheid toe.

15-03-2020
Het kabinet heeft besloten de scholen te sluiten tot en met 5 april. Dat betekent dus ook voor de Geboortezorg Academie dat de lessen komen te vervallen tot en met 5 april. Echter zijn wij momenteel aan het onderzoeken hoe we de lessen digitaal kunnen voortzetten. Hierover worden de klassen zo snel mogelijk geïnformeerd, nadere informatie hieromtrent volgt.

12-03-2020
In de media is uitgebreid aandacht voor het Coronavirus in Nederland. Voor iedereen in Nederland is het van belang dat het advies van de RIVM opgevolgd wordt. Het advies van Minister-president Rutte en minister Bruins is dat scholen openblijven maar geen grootschalige (>100 personen) lessen aangeboden worden. De Ga zal echter een strenger beleid voeren. De Ga verzorgt lessen door het hele land en als kraamverzorgende in opleiding komen jullie thuis bij vele gezinnen. Wij willen daarom de risico’s zoveel mogelijk beperken.

Actuele informatie
Vanaf nu worden actualiteiten over het Coronavirus en het beleid van Ga op onze website bekend gemaakt.

Voor algemene informatie over Corona kun je op de volgende websites kijken:
• RIVM
Wat: Actuele informatie over het Coronavirus
Link: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
• Rijksoverheid
Wat: Actuele informatie over het Coronavirus
Link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
• KCKZ (Kenniscentrum kraamzorg)
Wat: informatie voor kraamverzorgenden over Coronavirus
Link: https://www.kckz.nl/overige-berichten/aanvullende-informatie-voor-kraamverzorgenden-over-het-carona-virus/

Waar moet je op letten?
Wees alert op de symptomen van het virus: koorts met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid). Belangrijk daarbij is dat jij of de persoon in kwestie in de afgelopen twee weken in een land/regio is geweest met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus of de afgelopen twee weken contact heeft gehad met een patiënt met het coronavirus. Indien jij zelf vragen hebt omdat je in een bewezen gebied van besmetting bent geweest, kan contact worden opgenomen met de GGD in jouw betreffende woonplaats.

Wat kan je doen om besmetting/verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen?
Het gaat met name om het juiste gebruik van hygiënische maatregelen;
– Was je handen regelmatig.
– Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
– Gebruik papieren zakdoekjes.
– Geen handen schudden.
– Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt én koorts hebt.

Mochten jullie nog aanvullende vragen hebben? De Ga is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 8.00u en 16.00u of per mail via: info@geboortezorgacademie.nl.

Vriendelijke groet,
Het Ga team